กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีระยุทธ แก้วดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0871125857
อีเมล์ : kaewdit928@gmail.com

นายธีรพงค์ คงกระพันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0870663495
อีเมล์ : teerapong@kcnvit.ac.th