คู่มือการบริหารงานฝ่ายบุคคล
คู่มือการบริหารงานฝ่ายบุคคล ปี 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB
คู่มือการบริหารงานฝ่ายบุคคล ปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB