ติดต่อเรา
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
125 หมู่ที่ 3   ตำบลคลองฉนวน  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ 085-0697789 เบอร์โทรสาร -
Email : admin@kcnvit.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083336951274


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน