กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพงศธร เจริญกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปริศนา ไชยบุรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวฮายาตี ดือเระ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0