กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพงศ์ธร เจริญกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0898719811
อีเมล์ : pongtron@kcnvit.ac.th

นางสาวปริศนา ไชยบุรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0931729788
อีเมล์ : prisana@kcnvit.ac.th