ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

    อาคารเรียนจำนวน …..   หลัง  อาคารประกอบจำนวน .๕.......หลัง ส้วม..หลัง

สระว่ายน้ำ.......-.......สระ   สนามเด็กเล่น.......-........สนาม   สนามฟุตบอล………...สนาม     สนามบาสเก็ตบอล ………………..สนาม  สนามเทนนิส......-.......... สนาม อื่นๆ (ระบุ) .......-............