กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพิศลดา แสงระวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0830951227
อีเมล์ : pitlada@kcnvit.ac.th