ข้อมูลผลการติดตามการศึกษาต่อของนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.18 KB