ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) เข็มที่ 3
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยงานอนามัยโรงเรียนนำนักเรียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) เข็มที่ 3 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด โดยได้รับความอนุเคราะห์ดูแลการฉีดวัคซีนให้นักเรียน จาก นายกิติวัตร บุญทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบบ้านห้วยกรวด นักเรียนเข้ารับวัคซีนในครั้งนี้ จำนวน 42 คน
 
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,14:54   อ่าน 27 ครั้ง