ภาพกิจกรรม
เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบครึ่งปีแรก
วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางนฤดี ตุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบครึ่งปีแรก โดยมี นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประธานกรรมการ นายธรรมดล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม นายพิมล รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา และ นายสมศักดิ์ เข็มขาว ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบครึ่งปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564—31 มีนาคม 2565) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,08:21   อ่าน 324 ครั้ง