ภาพกิจกรรม
รับมอบชุดเครื่องแบบนักเรียนยากจนขาดแคลน
วันที่ 21 มกราคม 2564 ด้วยอำเภอเวียงสระได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่จาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 50 คน ซึ่งโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาจำนวน 20 คน และโรงเรียนเสียงสระ จำนวน 30 คน โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้มอบ และ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระได้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมบัวบุญนุสรณ์ โรงเรียนเวียงสระ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,15:14   อ่าน 20 ครั้ง