ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้นำในชุมชน ตำบลคลองฉนวน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางนฤดี ตุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้เชิญผู้นำท้องถิ่น ในตำบลคลองฉนวน และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึก มาประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ระดมความคิดเห็นหาแนวทางร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และเป็นที่ต้องการของชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุม โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,15:12   อ่าน 23 ครั้ง