ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม 2563 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และถือเป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงออกทางคุณธรรมในจิตใจ “ครู” คือเป็นผู้ให้วิชาความรู้ แก่ศิษย์ พิธีไหว้ครูจึงเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาแสดงความเคารพและระลึกบุญคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง โดยมี นางนฤดี ตุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอลงฉนวนวิทยา เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,13:08   อ่าน 170 ครั้ง