ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้รับการ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๖ มิติ ของการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (แบบ On-Site) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากคณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,11:39   อ่าน 492 ครั้ง