ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแนวปฎิบัติต่างๆ ของโรงเรียน และชี้แจงมาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมทั้งมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ทุนเสมอภาคให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,11:24   อ่าน 422 ครั้ง