ภาพกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ “Open blue sky” (Science Camp V) ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 17-18 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา นำนักเรียนที่มีความสนใจเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ “Open blue sky” (Science Camp V) ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และสิงแวดล้อม จากประสบการณ์ตรง ทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,14:06   อ่าน 647 ครั้ง