ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประเทศและมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
วันที่ 17 มกราคม 63 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประเทศและมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการวิรัช ชูสิน ในการให้ความรู้และแนวคิด TADS Model ในการดำเนินงาน ขอบคุณคณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนางานต่อไปค่ะ
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,13:16   อ่าน 812 ครั้ง