ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่านพักแรม นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาเข้าค่ายลูกเสือ - เนตนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไสยง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,10:21   อ่าน 295 ครั้ง