ภาพกิจกรรม
จัดอบรมคีตะศิลป์ โครงการ ดนตรีอาสา เล่นด้วยใจ ตอน
วันที่ 23 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดอบรมคีตะศิลป์ โครงการ ดนตรีอาสา เล่นด้วยใจ ตอน "บทเรียนเพื่อการเรียนรู้ชีวิต" วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ดนตรีและการทำงานเพื่อสังคมให้กับนักเรียนชมรมดนตรี และส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งการสร้างความภูมิใจในตนเองและความกล้าแสดงออกของนักเรียน ทางโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ขอขอบคุณ ครูเขมชาติ ไชยจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ วิทยากร จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกลุ่ม triphmusic ที่มาให้ความรู้ทางด้านดนตรีและจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์แก่นักเรียนและเยาวชน ของตำบลคลองฉนวน
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2562,13:39   อ่าน 1232 ครั้ง