ภาพกิจกรรม
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ (ระดับชาติ)
วันที่ 7-9 มกราคม 2562 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทาง วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ (ระดับชาติ) ณ จังหวัดตรัง โดยมี นางพรทิพย์  นุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะครูนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
ครูผู้ควบคุม
1.  ครูสุวัฒน์  เพ็งสกุล  
2. นางสาวศิริมา  ปานแขวง
3.นางสุไรณี บาเหม
4.นางสาวกนกกร  ทองเดช
5.นายเขมชาติ  ไชยจันทร์
นักเรียน
1.เด็กชายศักดดิ์ชัย  แซ่ฉั่ว
2.เด็กชายธนพล นวนจร
3.เด็กชายศิริพล  ไชยรัตน์
4.เด็กหญิงเพชรไพลิน  ทิพย์สุวรรร
5.เด็กหญิงอุไรวรรณ ธานะวัตร
6.เด็กชายธนพลธ์  ขาลทอง
7.เด็กชายธีรเดช  ชูนาค
8.เด็กชายวีรกานท์  มากจิต
พนักงานขับรถ
1.นายชัยนุชิต  ทองจิตร

โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,14:31   อ่าน 95 ครั้ง