ภาพกิจกรรม
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา นำของขวัญไปสวัสดีปีใหม่ 2562
นางพรทิพย์  นุกูลกิจ และตัวแทนครู นายพงศ์ธร เจริญกิจ นางพิศลดา แสงระวี  นำของขวัญไปมอบให้กับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน และผู้อุปการะคุณของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้แก่ บ้านนายผ้าง สำลีพันธ์ , บ้านนายเติม หงษ์ทอง, บ้านนายจิตร ส้มเกลี้ยง,และ บ้านนายนพดล สมบัติ รพสต.บ้านห้วยกรวด,รพสต.คลองฉนวน,สภ.เขานิพันธ์ ,อบต.คลองฉนวน,และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,09:46   อ่าน 324 ครั้ง