ภาพกิจกรรม
การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจนับจำนวนนักเรียน
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้ดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจนับจำนวนนักเรียน และรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,13:18   อ่าน 100 ครั้ง