ภาพกิจกรรม
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ปี 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ปี 2560 ด้านการบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี #ผลการประกวด OBEC AWADS ระดับภาคใต้ ได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ ณ จังหวัดนครนายก ต่อไป
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,11:53   อ่าน 748 ครั้ง