ภาพกิจกรรม
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาากร การสร้างเกมสร้างสรรค์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2561,11:00   อ่าน 117 ครั้ง