ภาพกิจกรรม
ลอยกระทง 2560
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 วันลอยกระทง โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ณ ลานพวงแสด อาคาร 208
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,14:12   อ่าน 431 ครั้ง