ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทั
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2560,09:39   อ่าน 909 ครั้ง