รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นฤเมศ กาญจนะ (ลูกหมู)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 24
อีเมล์ : Narumet.k@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Nic Construction and Engineering Ltd.
ตำแหน่ง : Project Manager
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กรุงเทพมหานคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 พ.ค. 2560,14:04 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.128.199


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล