ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง ประกวดราคา(e-bidding)จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แก้ไข
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ฉบับแก้ไข วันที่ 18 มกราคม 2562
รายละเอียดปริมาณงานไฟล์( Excel)เพิ่มเติมดาวโหลดได้ที่ลิงค์
http://www.kcnvit.ac.th/download-document 


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 311 ครั้ง