ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรกาศ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น.

รายงานตัววันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
เอกสารการสมัคร
1.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
4.สำเนาหลักฐานจบ ปพ.1,ปพ.7 จำนวน 1 ชุด
5.สำเนาผลการสอบ o-net จำนวน 1 ชุด
6.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 467 ครั้ง