การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานอัตรากำลังคลองฉนวนวิทยา
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.04 KB
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบ64
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 346.76 KB
รายงานอัตรากำลัง 64
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.52 KB