ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อเก้าอี้
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.75 KB
ประกาศการจัดซื้อหนังสือ-รอบ-2
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.29 KB
ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน-1000
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.7 KB
ประกาศซื้อหนังสือเรียน
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.78 KB