ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
125 หมู่ที่ 3   ตำบลคลองฉนวน  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ 098 6711299
Email  admin@kcnvit.ac.th